Server informatie

1. Regels

Griefen

Naast de bekende omgangsvormen hebben we nog een paar regels op de server. Allereerst zijn we niet gediend van het kapot maken (griefen) van bouwwerken en stelen uit kisten. Dit omdat de mensen die hun tijd en resources hebben besteed aan het maken van deze bouwwerken daarvoor het beoogde respect verdienen, ongeacht of je het mooi vindt of niet is dit niet de bedoeling en zal dit bestraft worden. Water en lava op bouwwerken gooien is iets wat een hele hoop mensen ook niet kunnen waarderen en daarom zullen we er ook op toekijken dat dit niet gebeurd.

Sociaal

We willen benadrukken dat pesten en discrimineren ook zwaar bestraft zal worden. We gaan op een gezellige manier met elkaar om en dan is pesten en discrimineren een ongewenste omgang. De voertaal in de chat is Nederlands (en Engels in sommige gevallen), dit geldt voor alle communicatie.

2. Beleid

Handmatig verzameld en geplaatst

Alle blokken op de server zijn handmatig verzameld en handmatig geplaatst, er worden geen blokken verstrekt door de admins. In sommige gevallen, als het gaat om blokken die niet op een natuurlijke manier verkrijgbaar zijn, zal er veelal door de admins een alternatief geboden worden om alsnog aan de benodigde blokken te komen. Het zal hier meestal gaan om een crafting recept dat speciaal voor deze server gemaakt is.

Client-modificaties

Niet alle client-modificaties (mods) zijn toegestaan op de server, denk hierbij aan mods die het lokaliseren van resources makkelijker maken of het minen van resources versnelt. Mods die je geen voordeel bieden ten opzichte van andere spelers, zijn wel toegestaan. Denk hierbij aan mods voor de chat of sneltoetsen voor bepaalde commando�s.

3. Admins

Om alle spelers op de server te faciliteren in de benodigde tools en de orde te bewaren hebben we drie soorten admins die zich in de server en op het forum actief zijn. De 2 soorten admins ranks die we op dit moment op de server hebben zijn:

  • Hoofdadmin: De hoofdadmin is is verantwoordelijk voor bijna alle zaken op de server. Hij zorgt ervoor dat de rekening betaald wordt en het beleid gevolgd wordt. Klachten worden door de hoofdadmin in ontvangs genomen en daarna verwerkt/opgelost.
  • Administrator: Administrators zijn het aanspreekpunt voor moderators als zij bepaalde zaken niet op kunnen lossen. Ze hebben daarnaast een aantal rechten om hun werk ongestoord uit te kunnen voeren. Een aantal administrators heeft daarbij ook nog toegang tot de host-server.
  • Moderators:: Moderators zijn het eerste aanspreekpunt voor de users met betrekking tot zones en overige zaken. Conflicten zullen in eerste instantie zo veel mogelijk door moderators opgelost worden. Mochten zij er niet uit komen dan nemen zij contact op met de Administrators.
Meer informatie over serverranks en de admins is hier te vinden.

Heb je alles gelezen? Kan je je aan de regels houden? Dan kan je onze server, craftbox.nl, bezoeken op Minecraft!