Zones

Uit Craftbox Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Zones

Wanneer je een zone inloopt dan zie de letters BCDEH. Deze kunnen zowel rood (geen recht) als groen (wel recht) zijn.

A: Attack, mobs en animals doden in een zone

B: Build, bouwen in de zone

C: Chestaccess, kisten of ovens kijken

D: Destroy, dingen slopen in de zone

E: Entry, toegang tot de zone

H: Hit, items dropen of knoppen/presure plates bedienen.

Ben je eigenaar van een zone dan kun je deze op verschillende manieren aanpassen;

/zselect <zonenaam> of /zs <zonenaam> Hiermee selecteer je een zone.

/zselect of /zs - (zonder naam) werkt ook als je in de zone staat.

/zgetaccess - Hiermee krijg je een lijst te zien van welke users welke rechten hebben. Ook kun je zien wie zoneadmin is.

/zinfo - Haalt een hele lijst aan informatie te voorschijn, zoals de enter en leave messages.

/zsetname - Hiermee kun je de naam van de zone veranderen.

/zsetuser <naam> <access> - Hiermee kun je ABCDEH rechten geven aan anderen in je zone. Bijvoorbeeld /zsetuser Jan BDH. /zsetuser kan ook worden afgekort tot /zsu.

/zset entermessage <message> - Bericht als je een zone binnen loopt. /zset leavemessage <message> - Bericht als je een zone verlaat.

/zset entermessage NONE - Verwijderd enter message(s). /zset leavemessage NONE - Verwijderd leave message(s).


Geadvanceerde opties;

Met <pname>, <zname>, <access> kun je wat meer doen dan de standaard berichten.

<pname> - Naam van de speler.

<zname> - Naam van de zone.

<access> - Geeft de ABCDEH rechten weer.

/zsetgroup <groupname> <access> - Hiermee beheer je de rechten van groepen.


• Outcast: Mensen van wie de rechten zijn ontnomen.

• Default: Iedereen.

• User: Bouwers.

• Member : Leden.


/zsetgroup werkt hetzelfde als /zsetuser.

Bijvoorbeeld /zsetgroup user D. Nu kan elke user dingen slopen/graven.


Binnen een zone die voor je is aangemaakt door een Mod of Admin, is het mogelijk om subzones te creëren. Dit kan soms handig zijn; bijvoorbeeld om je storage heen, wanneer je spelers wel toegang wilt geven tot je hoofdzone maar niet tot je storage. Onderstaand is een kleine uitleg hoe dit werkt.


Create: Een subzone maken

Om subzones mogelijk te maken, moet de zone class eerst op ZoneInherit gezet worden.

Momenteel kunnen alleen Mod's en Admin's de class van een zone aanpassen.

Zodra je zone op ZoneInherit staat, gaat het als volgt te werk:

Eerst moet je de zone waarin je je subzone wilt maken selecteren. Dit doe je met /zselect als je in de zone staat. Sta je er buiten, kan het met /zselect <id of naam>. En daarna:

Met de ingebouwde engine van Zones:

  Start je selectie met /zcreate [zone naam]
  Duid de twee hoekpunten aan met right en left clicken met een stokje (stick)
  Pas de diepte en hoogte aan met /zsetz [min hoogte] [max hoogte] als de standaard hoogte niet goed is. De standaard diepte en hoogte staat op het minimum en maximum [0-256] (dit is iets boven maxhoogte).
  Sla de wijzigingen op met /zsave

Met WorldEdit:

  Maak een WorldEdit selectie aan met een wooden axe. Voor WorldEdit is het handig om WEcui in je client te hebben.
  Kortgezegd is het //expand en //contract [hoeveelheid blocks] [richting N E S W up, down] of hoekpunten selecteren met de wooden axe
  Sla deze selectie nu op als een nieuwe zone met /zdefine [zone naam]

Toegang: Eigenaars toevoegen

Je hebt nu een zone aangemaakt en hoeft alleen nog maar een eigenaar of eigenaren (Zone Admins) toe te voegen. De zone is al automatisch geselecteerd dus de Zone Admins voeg je toe met: /zaddadmin [Zone Admin naam].

Edit: een subzone aanpassen

Eerst moet je de zone die je wilt aanpassen selecteren. Dit doe je met /zselect als je in de zone staat. Sta je er buiten, kan het met /zselect <id of naam>. Vervolgens:

Met de ingebouwde engine van Zones:

  Open zone edit modus met /zedit
  Verander de hoekpunten met left / right clicken met een stokje (stick)
  Pas de hoogte aan met /zsetz [min hoogte] [max hoogte] als de standaard hoogte niet goed is
  Sla de wijzigingen op met /zsave

Met WorldEdit:

  Open zone edit modus met /zedit
  Exporteer de geselecteerde zone naar WorldEdit met /zexport
  Pas de selectie aan met de wooden axe of //expand en //contract [hoeveelheid blocks] [richting N E S W up, down]
  Importeer de nieuwe selectie terug naar Zones met /zimport
  Sla de wijzigingen op met /zsave

Delete: een subzone verdwijderen

  Je kunt een subzone verwijderen door /zdelete <zone ID of naam> te typen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Algemene Pagina's
Wiki Info
Hulpmiddelen