Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
 

News:

Forum online, start talking about Minecraft now!


Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - smiegt

Pages: [1]
1
Games / Tellen 2.0
« on: 30 November 2011, 22:17:35 »
Het idee is om te tellen maar dan middels plaatjes.

Het is dus de bedoeling dan dat het nummer in het plaatje voorkomt :


2
Nieuws board / TC - Zones Problematiek
« on: 19 October 2011, 11:25:20 »
Zoals jullie weten is er vorige week op tweakcraft wat verveeld met zones.

Het blijkt nu dat de persoon die met de zones bug aan het vervelen is geweest een maat van mij is, en dit zelfs vanaf mijn IP heeft gedaan.
Hij wist van de bug met zones af omdat ik hem daarvan op de hoogte heb gesteld, wat uiteraard niet de bedoeling is geweest, en een foute vorm van vertrouwen
in die maat was. Ik heb contact gehad met hem, hij heeft toegegeven dit gedaan te hebben maar is niet van plan om daar zijn excuses voor aan te bieden.

Zelf heb ik kort misbruik gemaakt van de bug om e.e.a. uit te zoeken, maar dat heeft geen schade of gevolgen in welk opzicht dan ook richting TC berokkend.

Ondanks dat er niks kapot is gemaakt wil ik heel duidelijk stellen dat , ook ondanks mijn bugabuse,  we niet gaan trollen of dit soort zaken uitvoeren richting TC.
Ik zal die maat van mij ook op gepaste wijze corrigeren voor zijn gedrag. Ik verontschuldig mij dan ook voor mijn gedrag en het gedrag en de acties van deze persoon.

*Smiegt

Pages: [1]